Boon

Boon Accountants Belastingadviseurs werkt voornamelijk in de regio Apeldoorn. Vanzelfsprekend verricht ons kantoor de traditionele accountancy- en belastingadvieswerkzaamheden. Maar ook op aangrenzende terreinen, denk bijvoorbeeld aan bedrijfsovernames, bedrijfsopvolging, personeelsreorganisaties, administratieve organisatie, fiscale en financiële planning.

Gekwalificeerd personeel
Wij beschikken in ruime mate over gekwalificeerd personeel: registeraccountants, accountants- en administratieconsulenten met een gecertificeerde bevoegdheid, fiscaal economen en juristen en register belastingadviseurs. En, hebben wij de benodigde expertise niet zelf in huis, dan huren we die eenvoudig in. Hiervoor beschikken we over een uitgebreid kennisnetwerk.

Twee vennootschappen
Onze activiteiten zijn in twee afzonderlijke vennootschappen ondergebracht, te weten Boon Accountants Belastingadviseurs B.V. en Boon Registeraccountants B.V. De dienstverlening van Boon Registeraccountants B.V. betreft specifiek de controle van jaarrekeningen en overige assurance dienstverlening, waarvoor wettelijke regels gelden voor controle en certificering. Uiteraard hanteren wij in beide vennootschappen de hoogste standaarden als het gaat om kwalificaties, integriteit en onafhankelijkheid.

Sinds 1 juli 2010 hebben wij een nieuwe handelsnaam, Boon Corporate Finance. Deze gespecialiseerde afdeling begeleidt ondernemers bij de koop of verkoop van hun bedrijf. Het kopen of verkopen van een onderneming is doorgaans een intensief traject.