Bestuursfunctie 2021-2022: Voorzitter

Vanaf het nieuwe collegejaar zal het VIIe bestuur van FS HAN plaats maken voor het VIIIe bestuur van FS HAN. De functie van voorzitter is nog beschikbaar.  

Als voorzitter ben je eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen de vereniging gebeurt. Dit betekent dan ook dat je van alles te allen tijde op de hoogte bent. Het contact met je medebestuursleden is hierin erg belangrijk. Daarnaast ben je het gezicht van de vereniging en zal ik in gesprek gaan met o.a. het management team, andere studieverenigingen van de FEM en het College van Bestuur.  

Taken en bevoegdheden: 

  • Het opstellen van een agenda en het leiden van bestuursvergaderingen en de Algemene leden vergadering. Hij heeft hierbij het recht om discussies te sluiten en om een eindbeslissing te nemen.  

  • Het zorgen voor de naleving van de statuten en regelementen van de vereniging en het dragen van zorg voor de uitvoering van alle genomen besluiten.  

  • Het ondertekenen van notulen, jaarverslagen, begrotingen, offertes, partnerovereenkomsten en andere stukken waarvoor naar oordeel van het bestuur een handtekening is vereist  

  • Het officieel vertegenwoordigen van de vereniging tijdens bijeenkomsten, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.  

  • Het uitoefen van toezicht op de uitvoering van taken door andere bestuursleden. 

Een bestuursjaar bied je de mogelijkheid om je netwerk uit te bereiden en staat goed op je CV. Daarnaast leer je veel nieuwe mensen kennen tijdens borrels en activiteiten en brengt het vooral veel gezelligheid met zich mee! 

Mocht je interesse hebben voor de functie van voorzitter of heb je nog vragen, neem dan vooral contact met ons op via info@fshan.nl!  

Acquisitie naar aanleiding van de informatie op deze website wordt niet op prijs gesteld!