Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij gestreefd is naar het tonen van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten ontleend worden. Het gebruik van de informatie op deze website is uitdrukkelijk op eigen risico. FS HAN kan er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd.

FS HAN behoudt zich het auteursrecht op deze website. Uitsluitend met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FS HAN is het toegestaan om de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk over te nemen en/of te verspreiden.

FS HAN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld of aangepast. FS HAN behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Op deze website treft u links aan naar andere websites. FS HAN is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites en/of de wijze waarop die websites omgaan met uw gegevens. Leest u hiervoor de disclaimer, het privacybeleid en de algemene voorwaarden van de website die u bezoekt.

Acquisitie naar aanleiding van de informatie op deze website wordt niet op prijs gesteld.