Privacyverklaring

Gebruik van persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij verwerken niet altijd alle onderstaande gegevens. Dat is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten u op onze websites kiest te gebruiken.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Financiële Studievereniging HAN (hierna FS HAN) verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Opleiding en locatie
 • Studentnummer
 • Startjaar en afstudeerjaar
 • E-mailadres
 • Informatie die u zelf uploadt, zoals een motivatiebrief of cv
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals in het contactformulier
 • Technische meetgegevens van uw apparatuur zoals IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze websites

Waarom we uw gegevens nodig hebben
FS HAN kan bovenstaande gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Uw account
  FS HAN biedt u de mogelijkheid om door een account aan te maken lid te worden. In dit account worden onder andere uw voor- en achternaam en e-mailadres opgeslagen. Uw e-mailadres wordt door FS HAN gebruikt om contact met u te onderhouden. Uw voor- en achternaam, opleiding, locatie en studentnummer worden gebruikt om te controleren of u voldoet aan de eisen voor een lidmaatschap en om deelname aan events mogelijk te maken. Uw start- en afstudeerjaar worden gebruikt om te controleren of u daadwerkelijk deel kunt nemen aan events.

 • Events
  We bewaren, indien mogelijk, ook gegevens van de events die u heeft bezocht, zodat u deze later gemakkelijk terug kunt vinden en zodat wij kunnen aantonen dat u dit event heeft bezocht. Bestanden die u zelf uploadt tijdens het inschrijven voor een event, zoals een motivatiebrief of uw cv, worden gebruikt voor de studentselectie voor het event. Deze selectie gebeurt door FS HAN of door de organiserende partner. Deze bestanden worden na afloop van het event door FS HAN vernietigd van de website.

 • Communicatie
  FS HAN gebruikt, indien gewenst, uw e-mailadres om haar nieuwsbrief te verspreiden. Indien u dit niet op prijs stelt, kunt u dit zelf aanpassen onder uw persoonlijke instellingen op de website.

 • Contact
  Informatie die u invult in een open veld, zoals het contactformulier, gebruiken we om u te kunnen informeren over verschillende zaken. De gegevens die u invult in het contactformulier gebruiken we om contact met u op te nemen en om u bericht te kunnen beantwoorden.

 • Technische gegevens
  FS HAN analyseert uw technische gegevens en uw gedrag op de website om daarmee haar website te verbeteren.

Minderjarigen
Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@fshan.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Hoe lang we gegevens bewaren
FS HAN zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. Bestanden die u zelf uploadt voor een event, zoals een motivatiebrief of uw cv, worden na afloop van het event vernietigd van de website.

Delen met derden
FS HAN verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of onze partners of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens kunnen, indien u daarvoor uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven, door FS HAN worden gedeeld met andere, aan de HAN verbonden, partijen. Het delen van persoonsgegevens geschiedt enkel met voorafgaande toestemming van het bestuur van FS HAN. Enkel de noodzakelijke gegevens zullen worden gedeeld.

Geautomatiseerde besluitvorming
FS HAN neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor onze leden en andere personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van onze vereniging) tussen zit.

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

In kaart brengen websitebezoek
FS HAN gebruikt functionele, en niet-functionele cookies. Zie voor meer informatie over cookies de cookieverklaring.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen in uw account. Ook kunt u een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@fshan.nl. Daarnaast kan u uw persoonsgegevens bij ons opvragen en ontvangen; het recht op dataportabiliteit. Tot slot heeft u recht op vergetelheid. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. FS HAN zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kunt ons ook bereiken via:
Website: https://www.fshan.nl
Bedrijfsadres: Laan van Scheut 10, 6525 EM Nijmegen
Postadres: Laan van Scheut 10, 6525 EM Nijmegen
E-mail: info@fshan.nl

Beveiliging
FS HAN neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@fshan.nl.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring is in werking getreden op 20 mei 2022.